Diarree

Diarree
Diarree is een verstoring van het normale ontlastingspatroon. Er is een onderscheid tussen acute en chronische diarree.

Acute diarree wordt meestal veroorzaakt door een infectie. Meestal zijn de klachten die hiermee gepaard gaan binnen een aantal dagen voorbij. Een voorbeeld hiervan is reizigersdiarree. Ook kan dit veroorzaakt worden door medicatie die kortgeleden is gestart, lactose-intolerantie, overmtig gebruik van suikers of zoetstoffen (sorbitol, xylitol).

Chronische diarree is diarree die langer dan 2 weken aanhoudt. Dit kan een teken zijn dat u een onderliggende aandoening heeft. 

U kunt diarree herkennen aan de volgende verschijnselen:

 • Dunne, waterige ontlasting die veel vaker komt dan normaal
 • Buikkramp (soms)
 • Winderigheid
 • Gevoel van slapte
 • Misselijkheid en braken (soms)
 • Koorts
 • Uitdroging
 • Moeheid en slapte; vaak bij kinderen

Uitdroging
Vooral zuigelingen en ouderen boven de 70 jaar hebben een risico op uitdroging. Bij het vermoeden hiervan moet onmiddelijk contact worden opgenomen met de arts. Verschijnselen die wijzen op uitdroging zijn een donkergele urine, geen urineproductie voor meer dan 8 uur, een erg droge tong en slijmvliezen, dorst, snelle polsslag en ingevallen ogen.

Invloed van bepaalde medicijnen
Bepaalde medicijnen, zoals antibiotica, magesiumzouten en overmatig gebruik van laxeermiddelen bij verstopping, kunnen diarree als bijwerking hebben. Andere medicijnen geven diarree wanneer er teveel medicatie is ingenomen, zoals medicijnen bij kanker, methotrexaat, colchicine en valproïnezuur. 

Ook zijn er een aantal medicijnen waarvan de werking verminderd of juist versterkt wordt door diarree. De werking van bepaalde anti-epileptica, digoxine en de anticonceptiepil kan worden verminderd door diarree. Bij de anticonceptiepil is dit alleen bij langer durende, ernstigere diarree.
De werking van lithium kan zowel vermindert als versterkt worden door diarree. Het is raadzaam om uw spiegels te laten controleren als u lithium gebruikt en diarree heeft.

Sommige medicijnen geven een extra risico. Zo kan diarree met de combinatie van diuretica (plaspillen) met SSRI's (groep van antidepressiva) of venlafaxine of carbemazapine het risico op een te laag natrium vergroten. Als u bij deze medicijnen en diarree merkt dat u plotseling zeer hevig vermoeidheid, suf, slecht aanspreekbaar bent en minder eetlust heeft, neem dan onmiddelijk contact op met uw arts.
Als u medicijnen voor diabetes krijgt kan diarree ervoor zorgen dat de bloedsuikerspiegel ontregeld raakt. Hierdoor kunt u mogelijk sneller een hypo krijgen.

Wat kunt u zelf doen tegen diarree?

 • Hygiënische maatregelen: handen wassen met zeep na elke toiletgang en bij het verschonen van een luier bij een baby
 • Veel drinken om uitdroging te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn water, thee, heldere soep of bouillon. Ook kunt u zoute crackers eten.
 • Meer dan normaal drinken in kleine hoeveelheid is nodig bij braken. In het algemeen geldt 100-150ml vocht na elke ontlasting en ten minste 1,5 liter per dag voor volwassen; voor kinderen is dit 50-100ml vocht en ten minste 1 liter per dag.
 • Bij acute diarree bij kinderen wordt ontraden koemelk te gebruiken; dit kan de diarree verergeren.
 • Dieetmaatregelen bij acute diarree hebben geen effect. U kunt het beste eten waar u trek in heeft en wat u kunt verdragen. U kunt het beste regelmatig kleine hoeveelheden voedsel eten. U kunt beter coffeïnebevattende producten en melkproducten vermijden.
 • Verdunnen van flesvoeding is niet nodig; bij buikkramp is het raadzaam om kleine porties te eten.
 • Bij braken en/of ernstige, waterdunne diarree binnen 3 uur na het innemen van de anticonceptiepil moet een nieuwe pil worden ingenomen. Dit kan tot uiterlijk 36 uur na de laatste inname van de laatste pil. Als deze periode al voorbij is, kunt u noodanticonceptie gebruiken.

Ga naar de huisarts als:

 • U algemene ziekteverschijnselen vertoond zoals koorts (boven de 38°C), bloed bij de ontlasting of aanhoudende buikpijn
 • Er een verhoogd risico op uitdroging is, zoals bij:
  • Meer dan 6 keer per dag waterdunne diarree gedurende 3 of meer dagen (kinderen onder de 2 jaar en ouderen 70+ gedurende 1 dag of langer)
  • Diarree en koorts gedurende 3 of meer dagen (kinderen onder de 2 jaar en ouderen 70+ gedurende 1 dag of langer)
  • Waterdunne, frequente diarree met aanhoudend braken en minimale vochtinname of opvallende dorst
  • Bij gebruik van medicatie die het risico op uitdroging verhoogd, zoals hierboven beschreven.
 • U uitdrogingsverschijnselen ervaart: sufheid, verwardheid, gevoel flauw te vallen, weinig plassen en donkere urine
 • U medicatie gebruikt die als bijwerking diarree geeft of waarbij diarree de kans op bijwerkingen van de medicatie verhoogd. Voorbeelden hiervan zijn hierboven beschreven.

Wat kan 24APO voor u doen?

Er zijn verschillende middelen die worden gebruikt bij diarree. Deze nemen de oorzaak niet weg, maar kunnen wel de diarree stoppen (loperamide) of een uitdroging voorkomen (ORS).

Copyright © 2020 24apo.com All rights reserved.