Stoppen met Roken

Stoppen met roken

Roken heeft veel grote negatieve gevolgen op de gezondheid. Voor elke roker is er gezondheidswinst te behalen door te stoppen. Voor bepaalde groepen mensen is het nog belangrijker om te stoppen met roken dan voor andere mensen, zoals:

  • Mensen die medicijnen gebruiken tegen astma, COPD of andere longaandoeningen
  • Mensen met diabetes, hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop. Risicofactoren zijn onder andere hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en overgewicht
  • Zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden
  • Ouders van jonge kinderen
  • Vrouwen boven de 35 jaar die hormonale anticonceptie gebruiken; zij hebben door te roken een grotere kans op een hartinfarct, een beroerte of trombose

Voordelen van stoppen
Voordelen van stoppen met roken zijn onder andere een frisser en gezonder uitziende huid, een beter uithoudingsvermogen, verbeterde reuk en smaak, minder hoesten en kuchen, het verdwijnen van een doorrookte stem, verbetering van de bloedcirculatie en longfunctie en een verlaagde kans op een hartinfarct en kanker.

Lastig om te stoppen
Stoppen met roken is erg moeilijk en het lukt slechts weinig mensen om helemaal op eigen kracht van het roken af te komen. Vooral de eerste weken zijn het zwaarst, doordat de roker moet afrekenen met lichamelijke afhankelijkheid. Symptomen zijn een grieperig gevoel, neerslachtigheid, prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid, nervositeit, concentratieproblemen, angst, vertraagde hartslag en een toegenomen eetlust. De toegenomen eetlust kan leiden tot gewichtstoename. Hierdoor is het belangrijk om gezond te eten en regelmatig te bewegen. Als u merkt dat u veel aankomt, kunt u het beste naar uw arts gaan; mogelijk heeft u problemen met uw schildklier.

Invloed van bepaalde medicijnen
Roken kan een belangrijke invloed hebben op de werking van bepaalde medicijnen. Als u begint met roken of juist stopt met roken kan de gewenste werking van bepaalde geneesmiddelen afnemen of bijwerkingen kunnen optreden. Meldt altijd aan uw arts of apotheker als u gestart of gestopt bent met roken. Ga daarom naar de huisarts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt: theofylline, antipsychotica (clozapine, duloxetine, fluvoxamine, haloperidol, mirtazapine en olanzapine, bètablokkers, antiaritmica (flecaïnide en propafenon of oncolytica (erlotinib en gefitinib).

Ga naar de huisarts als:

  • U een van bovenstaande geneesmiddelen gebruikt
  • U wilt stoppen met roken u in een risicogroep valt die hierboven beschreven is
  • U geen nicotinevervanger kunt gebruiken

Wat kan 24APO voor u doen?
24APO kan ondersteunende middelen voor het stoppen met roken aanbieden. Er zijn verschillende hulpmiddelen verkrijgbaar, waaronder kauwgom, pleisters, zuigtabletten en mondspray. Dit zijn allemaal nicotinevervangende middelen. Deze kunt u niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Ook zijn er een aantal medicijnen op recept die u kunnen helpen om te stoppen met roken. Hiervoor moet u eerst uw arts raadplegen.

Copyright © 2020 24apo.com All rights reserved.